تصفح

Comune di
Corropoli
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

22/11/2021     Servizio Trasporto
COMUNICAZIONE SCIOPERO GENERALE

COMUNICAZIONE SCIOPERO GENERALE DEL 24/11/2021

SCIOPERO GENERALE

02/11/2021     Servizio Trasporto
TRASPORTO POSTICIPATO

TRASPORTO POSTICIPATO DEL 04/11/2021 SOLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIAINFANZIA

TRASPORTO POSTICIPATO

26/10/2021     Servizio Trasporto
RIATTIVAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS

RIATTIVAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS DAL 27/10/2021

SERVIZIO SCUOLABUS

الدخول في النظام

وصلات مواقع أخرى